About Us

In 2007, Dr Dr Sadi Konuk Training in Bakırköy. and Ar. I received my General Surgery Specialist at the Hospital. After specialization, I received trainings for bariatric surgery in America, England, France and Romania. After 2009, I established Obesity Surgery Study Group in Ankara Numune Training and Research Hospital and performed obesity surgery.

10 yılı aşkın süredir obezite ve metabolik cerrahisi alanı ile ilgilenmekteyim ve bu süre içerisinde 5000'nin üzerinde cerrahi girişim uyguladım. 

Obezite ve Metabolik cerrahisi alanında uyguladığım işlemler
- Mide Balonu
- Sleeve Gastrektomi 
- Gastrik Bypass
- Transit Bipartisyon
- Duodenal Switch
- İleal İnterpozisyon

EĞİTİM:
Lise:  1990-1993, İstanbul Kültür Koleji
Üniversite:  1995-2001, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Asistanlık:  2002-2007, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, G.Cerrahi

MESLEKİ DENEYİM:
2001-2002    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi C servisi, Meme kanseri araştırma programı
2007-2008    Gökçeada 5.Komando Alayı 30 Yataklı İaşeli Revir
2008-2008    University of Michigan, Bariatric Surgery Clinic 
2008-2010    Yozgat Çekerek Devlet Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülğü)
2010-2014    Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2014-2016    Primer Hospital
2016-2017   Kolan Hospital
2018-           Özel muayenehane hekimliği 

İDARİ GÖREVLER
-Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Endoskopi Ünitesi Sorumlu Yardımcısı
-Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Morbid Obezite Çalışma Grubu Kurucu Üyesi
-Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birimi Üyesi
-Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Karaciğer Transplantasyon Ünitesi Ekibi Üyesi

SERTİFİKA
7 Ekim 2004      Anorektal Fizyoloji Kursu
27 Eylül 2005    Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu
Haziran 2006    Videoendoskopi Uygulama Sertifikası
Haziran 2006    Laparoskopi Cerrahi Sertifikası
Şubat 2011       PCM (Project Cycle Management) 
Ocak 2012        Hospital Based HTA (Health Technology Assessment)
Temmuz 2012   Laparoskopik Kolon Cerrahisi Kursu
Kasım 2012      Laparoskopik Bariatri Kursu (Paris)
Mart 2014         Laparoskopik Bariatri Kursu (Bükreş)
Haziran 2014    Laparokopik Bariatri Kursu (Gaziantep – Eğitmen ve Kurs Yöneticisi)

ÜYELİK

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

Türk Cerrahi Derneği

Endokrin Cerrahisi Derneği

International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO)

Turkish Obesity Surgery Society

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği

 

KONGRE KATILIMLARI

Ekim 2004       Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları 9. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu

Eylül 2005       VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 

Kasım 2005     V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

Mayıs 2009      10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery

Mayıs 2010      17. Ulusal Cerrahi Kongresi

Mart 2011         Emergency Surgery Course, İstanbul

Nisan 2011       10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

Kasım 2011      Emergency Surgery Course, İstanbul

Mayıs 2012      18. Ulusal Cerrahi Kongresi

Ağustos 2013  18th World Congress of Intrenational Federation for the surgery of Obesity & Metabolic    Disorders

 

 

BİLİMSEL YAYINLAR

Tez 

“Safra Kaçağı Tedavisinde Endoskopik Retrograd Kolanjiyografinin Yeri” Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Kemik O, Sumer A, Kemik AS, Hasirci I, Purisa S, Dulger AC, Demiriz B, Tuzun S. The relationship among acute-phase response proteins, cytokines and hormones in cachectic patients with colon cancer. World J Surg Oncol. 2010 Sep 28;8(1):85.
2-Ismail Gomceli, Erdal B. Bostanci, Ilter Ozer, Ahu S. Kemik, Nesrin Turhan, Mesut Tez, Selim Kilic, Baris Demiriz and Musa Akoglu. A Novel Screening Biomarker in Gastric Cancer: Serum Dickkopf-1.  Hepato-Gastroenterology. 2012; 59(117)
3-Ismail Gomceli, Baris Demiriz, Mesut Tez. Gastric carcinogenesis. World J Gastroenterol 2012; Oct 7; 18(37): 5161-5170.
4-Ismail Gomceli, Mesut Tez, Erdal B. Bostanci, Ahu S. Kemik, Baris Demiriz, Musa Akoglu. Prognostic significance of the preoperative serum levels of soluble form of endoglin in gastric cancer patients. Bratisl Lek Listy. 2013;114(10): 566-568.
5-Saylam B, Coşkun F, Demiriz B, Vural V, Comçalı B, Tez M. A new and simple score for predicting cystobiliary fistula in patients with hepatic hydatid cysts. Surgery. 2013 Jan 7. doi:pii: S0039-6060(12)00730-1. 10.1016/j.surg.2012.11.017
6-Saylam B, Gülseren MO, Çomçalı B, Demiriz B, Tez M, Coşkun F. Amyand's hernia: really a rare condition? Am Surg. 2013 Apr;79(4):443-4.
7-Demiriz B, Bulut M, Oğuz EG, Özkayar N, Turgut D, Pişkinpaşa S, Saylam B, Dede F. Comprasion of Laparoscopic and Conventional Methods in Peritoneal Dialysis Catheter Placement in Patients with End Stage Renal Diseases: Single Center Experience Peritoneal Dialysis catheter Placement. Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal. 
8-Kılınç E, Demiriz B, Işıkay N, Yıldırım AE, Can S, Basmacı C. Alfentanil versus ketamine combined with propofol for sedation during upper gastrointestinal system endoscopy in morbidly obese patients. Saudi Med J 2016; Vol 37(11):179-183
 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1-Bakırköy Tıp Dergisi, 2005 Aralık, Cilt:1, Sayı:3; Künt ve penetran dalak yaralanmalarında nonoperatif yaklaşım. Selin Kapan, Ahmet Nuray Turhan, Halil Alış, Barış Demiriz, Berrin Dodur
2-Bakırköy Tıp Dergisi, 2005 Aralık, Cilt:1, Sayı:3; Karaciğer hidatik kistinde laparoskopik perikistektomi: Olgu sunumu. Ahmet Nuray Turhan, Selin Kapan, Ersen Kütükçü, Barış Demiriz, Berrin Dodur, Erşan Aygün
3-Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, Mart 2010, Cilt:7, Sayı 25; Gebelikte kolesistitin laparoskopik tedavisi: Olgu sunumu. Melike Doğanay, Ayşegül Öksüzoğlu, Barış Demiriz, Nuri Danışman
4-Yıldırım AE, Altun R, Demiriz B, “Bariatrik Cerrahi Uygulanmış Hastalarda Endoskopi ve Endoskopik Tedavi Yöntemleri”, Güncel Gastroenteroloji, Aralık 2014; 18/4: 415-422. 
5-Kılıç E, Demiriz B, Uygur ML, Sürücü M, Çınar K, Yıldırım AE, “Suriye’deki İç Savaştan Etkilenen Yoğun Bakım Hastalarının Retrospektif Değerlendirmesi”, GKDA Derg 21(1):30-34, 2015.
 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1-Kapan, S., Alis, H., Turhan, A., Oner, O., Kalayci, M., Kutukcu, E., Dolay, K., Demiriz, B., Hatipoglu, S. Ve E. Aygun,”Nonoperative management of blunt and penetrating splenic traumas” 7th Europen Congress of Trauma and Emergency Surgery, 6-9 September, Malmo, Sweden, 2006. 
2-Kalayci, M., Kutukcu, E., Turhan, A., Kapan, S., Alis, H., Oner, O., Dolay, K., Demiriz, B., Hatipoglu, S., Dodur, B. Ve E. Aygun, Operative and nonoperative management of acute appendicitis”, 7th Europen Congress of Trauma and Emergency Surgery, 6-9 September, Malmo, Sweden, 2006.
3-Dolay, K., Kapan, S.E., Soylu, A., Turhan, A.N., Demiriz, B., Oner,  O.Z., Alis, H. Ve E. Aygun, “Gastroscopic extraction of ingested pins teased in the duodenum”  15th InternationalCongress of the European Association for Endoscopic Surgery, 4-7 July, Athens, Greece, 2007.
4-I. Sakcak, S. Bostanoglu, A. Bostanoglu, E. Hamamcı, B. Yıldız, B. Demiriz, M.Tez, F. Avşar, “Comparison of the air-filled and liquid balloons in terms of efficacy adverse reactions and tolerance” 18th World Congress of Intrenational Federation for the surgery of Obesity & Metabolic    Disorders, Istanbul, Turkey, 2013. 
 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1-Alış, H., Turhan, AN., Kapan, S., Dolay, K., Kalaycı, M., Kütükcü, E., Öner, O., Ede, B., Dodur, B., Demiriz, B., Yiğitbaş, H. Ve E. Aygün, “Kesici delici alet yaralanmaları: Tek merkez deneyimi”, 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi  16-20 Kasım, Side, Antalya, (2005).
2-Alış, H., Turhan, AN., Kapan, S., Kütükcü, E., Dolay, K., Kalaycı, M., Ede, B., Dodur, B., Demiriz, B., Öner, O. Ve E. Aygün, “Delici kesici alet yaralanmalarında selektif yaklaşımın güvenilirliği”, ”, 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi  16-20 Kasım, Side, Antalya, (2005).
3-Öner, O., Turhan, AN., Dolay, K., Ede, B., Yiğitbaş, H., Demiriz, B. Ve E. Aygün, “Peptik ülser perforasyonunda laparoskopik ve açık cerrahi girişim sonuçlarının karşılaştırılması”, 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi  16-20 Kasım, Side, Antalya, (2005).
4-Alış, H., Dodur, B., Çikot, M., Ede, B., Demiriz, B., Kütükçü, E., Öner, O., Dolay, K., Kalaycı, M. Ve E. Aygün, “DKAY’larında selektif yaklaşımın maliyetler üzerine etkisi”, 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi  16-20 Kasım, Side, Antalya, (2005).
5-Dolay, K., Aygün, E., Demiriz, B., Alış, H., Kalaycı, M. Ve Aİ. Taşcı, “Sistoskopi sırasında oluşan rektal yaralanma sonrası idrar fistülünün endoskopik fibrin yapıştırıcı ve klipleme ile tedavisi”, 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül, İstanbul, (2005).
6-Özmen M.M., Demiriz B., Gelecek S., Akgün A.E., Gündoğdu E., Moran M., Bilgiç İ., “Aynı hastada eş zamanlı çoklu laparoskopik girişimlerin morbidite üzerine etkisi”, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, İstanbul, (2011). 
7-Gelecek S., Akgün A.E., Demiriz B., Bilgiç İ., Moran M., Gündoğdu E., Özmen M.M., “Laparoskopik nissen fondoplikasyonu sonrası hastalarda gastrointestinal hayat kalite indeksi (GIQLI)”, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, İstanbul, (2011). 
8-Özmen M.M., Moran M., Demiriz B., Gündoğdu E., Bilgiç İ., Gelecek S., Aşlar A.K., “Laparoskopik Mide Cerrahisi; Erken Sonuçlar”, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, İstanbul, (2011). 
9-Demiriz B., Bilgiç İ., Dizen H., Gelecek S., Akgün A.E., Moran M., Özmen M.M., “Akut kolesistitte laparoskopik tedavinin yeri”, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, İstanbul, (2011). 
10-Özmen M.M., Demiriz B., Gelecek S., Bilgiç İ., Gündoğdu E., Balcı Z., “Sleeve gastrektomi planlanan obez hastada hiyatal herni tedavisinde laparoskopik meşli krus tamiri (Video Bildiri)”, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, İstanbul, (2011). 
11-Özmen M.M., Gelecek S., Moran M., Demiriz B., Bilgiç İ., Kılınç U., “Laparoskopik redo nissen fundoplikasyon (Video Bildiri)”, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, İstanbul, (2011). 
12-Özmen M.M., Moran M., Gündoğdu E., Akgün A.E., Demiriz B., Gelecek S., “Pankreas Solid Psödopapiller Tümörde Laparoskopik Distal Pankreatektomi ve Splenektomi (Video Bildiri)”, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, İstanbul, (2011). (Kongre Video Bildiri Ödülü aldı). 
13-Barış Demiriz, Sibel Gelecek, Uğur Kılınç, İsmail Bilgiç, Münevver Moran, Mahir Özmen, “Laparoskopik nissen fundoplikasyonu sonrası hastalarda gastrointestinal hayat kalitesi indeksi (GIQLI)”, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir (2012)
14-İsmail Bilgiç, Sibel Gelecek, Barış Demiriz, A. Keşşaf Aşlar, Münevver Moran, M. Mahir Özmen, “MPV (Mean Platelet Volume) akut mezenter iskeimde prognostik bir faktör müdür?”, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir (2012)
 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan posterler: 

1-Ahmet Nuray Turhan, Selin Kapan, Ersen Kütükçü, Barış Demiriz, Berrin Dodur, Erşan Aygün. “Karaciğer hidatik kistinde laparoskopik perikistektomi: Olgu sunum”, 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül, İstanbul, (2005) 
2-Kemal Dolay, Erşan Aygün, Barış Demiriz, Halil Alış, Mustafa Kalaycı, Ali İhsan Taşçı. .”Sistoskopi sırasında oluşan rektal yaralanma sonrası idrar fistülünün endoskopik fibrin yapıştırıcı ve klipleme ile tedavisi”, 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül, İstanbul (2005). 
3-“Gastroscopic extraction of ingested pins teased in the duodenum”, 8. Ulusal Endoskopik Laparosopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz, Antalya (2007) 
4-Sibel Gelecek, Barış Demiriz, A. Keşşaf Aşlar, Münevver Moran, M. Mahir Özmen, “Von Hippel Lindau Sendromlu hastada laparoskopik sol total sağ parsiyel sürrenalektomi”, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir (2012)
5-Barış Demiriz, Sibel Gelecek, Zeynep Balcı, Münevver Moran, Maihr Özmen, “Sleeve gastrektomi planlanan hastalarda hiyatal herniye dikkat”, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir (2012)
6-Sibel Gelecek, Emre Gündoğdu, Barış Demiriz, İsmail Bilgiç, Münevver Moran, M. Mahir Özmen, “Morbid obezitede laparoskopik ayarlanabilir gastrik band ve laparoskopik sleeve gastrektomi operasyonlarının karşılaştırılması”, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir (2012)
7-Mahir Özmen, Barış Demiriz, Sibel Gelecek, İsmail Bilgiç, Emre Gündoğdu, Münevver Moran, “Laparoskopik Mide Kanseri Cerrahisi”, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir (2012)
 

Çeviri ve Çeviri Editörlüğü 

1-“Diabetes Mellitus El Kitabı”, çeviri ve çeviri editörlüğü, Nobel Tıp Kitapevi, 2008
2-“Acil Cerrahi Kitabı”, indeks, Nobel Tıp Kitapevi, 2009
3-Harrison İç Hastalıkları Prensipleri Kendi Kendini Değerlendirme ve Board Sınavı için Gözden Geçirme”, çeviri ve çeviri editörlüğü, Nobel Tıp Kitapevi, 2009
4*“Harrison İç Hastalıkları El Kitabı”, çeviri ve çeviri editörlüğü, Nobel Tıp Kitapevi, 2010